tabovi-rasporedi

tabovi-rezultati

tabovi-oglasna-tabla

DOBRO NAM DOŠLI!

Studiranje na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Valjevo podrazumeva klasičan evropski sistem u kome praksa dominira u odnosu na teoriju. Studentima se ostavlja dovoljno vremena i za obaveze van fakulteta. Široka kompatibilnost programa sa dokumentima Evropske unije (Bolonjska deklaracija) u praktičnom smislu znači da studenti, svojim izborom studiranja na Fakultetu za poslovnu ekonomiju, sebi otvaraju vrata za dalje školovanje, rad kao i rad u inostranstvu. Stečeno teorijsko znanje na Fakultetu, studenti u potpunosti mogu da primene u praktičnim delovima profesije. Na tržište rada dolaze potpuno spremni i osposobljeni – razvijaju se sasvim drugačija znanja, sposobnosti i nivoi samopouzdanja kao i način usmenog i pisanog izražavanja. Velika pažnja se posvećuje analizi slučajeva, rešavanju praktičnih problema, organizovanju radionica i dr. Atmosfera na Fakultetu podstiče motivaciju za učenjem, a mišljenje studenata se uvažava; studenti nisu nebitni. Profesori i asistenti su otvoreni za razgovor, a predlozi studenata, ukoliko su izvodljivi, se prihvataju.

U toku studija na osnovnim akademskim studijama – Međunarodna poslovna ekonomija, studenti imaju mogućnost da, kroz izborne predmete, biraju predmete po svome interesovanju. Student neprekidno radi na sebi i, na kraju, svojim zalaganjem ostvaruje rezultate za koja je mislio da ih je nemoguće ostvariti. Kroz intenzivno učenje stranih jezika (osim engleskog, moguć je izbor vodećih svetskih jezika – ruskog, francuskog, nemačkog, italijanskog, španskog, kineskog ili japanskog jezika) studenti stiču mogućnost lakše komunikacije i korišćenja strane literature koja nije dostupna na srpskom jeziku.

Studentima su dostupni studijski programi na svim nivoima studija – osnovne akademske studije – Međunarodna poslovna ekonomija, master studije – Geoekonomske i regionalne studije i Bankarstvo i finansije i doktorske studije – Zajednički program doktorskih studija ekonomskih nauka. Studijski programi su akreditovani kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije odnosno KAPK-a (dokumenta dostupna na sajtu FPE).

Kandidati za upis polažu prijemni ispit, a ograničen je broj studenata koji se prima. Fokus rada je na kvalitetu, a ne na kvantitetu.

Studiranje na Fakultetu za poslovnu ekonomiju pruža dobru šansu.

Pridružite nam se!!

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće:
Kreativnost, znanje i informacija.”

— DŽON NEZBIT