Upis ili obnova apsolventskog staža za period od  01. oktobra 2017. godine vršiće se od 25. do 29. septembra 2017. godine.

Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na jedan od sledeća dva načina:

1. u visini ¼ školarine, što iznosi 250 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS za period od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018. godine,

ili

2. u vrednosti prenetih ESPB bodova za period od 01. oktobra 2017. do 30. septembra 2018. godine, pri čemu vrednost boda iznosi 1/120 cene školarine za tekuću školsku godinu. Iznos ESPB boda za školsku 2017/18. godinu iznosi 8 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: